Òscar Martínez Activitat 3 PAC 1

Estimades companyes, companys i David.

Actualitze l’entrada, tenint en compte les faltes ortogràfiques i afegint comentari personal, d’acord amb allò que m’han comentat les companyes. A més, millore la presentació i les imatges inserides.

L’estudi del web STATISTA sobre el qual parlaré a continuació versa sobre la distribució per edat dels usuaris mundials d’una xarxa social ben coneguda: Instagram.

Logotip Instagram

Les xarxes socials són comunitats estructurades per persones que s’interconnecten i que estan unides per algun interés comú, la qual cosa els duu a compartir continguts, participar i interactuar amb la resta.

Però, a més, les xarxes han canviat no sols el mode de vida, d’interrelacionar-se amb la resta d’individus i d’entretindre’s. Si més no, també han canviat la manera de treballar. I és que les xarxes també suposen una ferramenta per publicitar productes, servicis i persones. També han esdevingut en noves oportunitats laborals amb la creació de nous perfils com els Community Manager o Social Media Manager.

Instagram, aparador per a tota la gent

I Instagram no és aliena a les tendències. Aquesta xarxa social, que va néixer com un projecte de fotografia per a mòbil en 2010, cada vegada és més popular d’entre el públic general.

A gener de 2023, i segons l’informe Statista escollit, compta en l’actualitat amb més de mil milions d’usuaris actius al mes (i s’espera que aquest número apuge fins a 1.450 milions d’usuaris el 2025).

Com s’observa en el gràfic que adjunte, com la majoria -33,7%- de persones que diàriament es connecten i comparteixen contingut tenen entre 18 i 24 anys, seguit molt a prop per aquelles persones que tenen una edat compresa entre els 25 i 34 anys -el 31,3%-.

Ara bé, es pot pensar que la majoria d’usuaris d’aquesta comunitat virtual cerquen oci, donada la forquilla d’edat 18-34 anys. Però a partir dels 35 decau el nombre d’internautes que entren. Entre els 35 i els 44 anys hi ha un percentatge gens menyspreable del 14% que es queda a la meitat en la forquilla que va des dels 45 fins als 54 anys. Les xifres disminueixen considerablement conforme l’edat dels participants augmenta.

La qual cosa fa deduir que entre els 25-64 anys pot existir un nombre d’internautes que empren aquesta xarxa com professionals de la comunicació i el màrqueting.

D’entre les més populars

Si bé no és la preferida d’entre els usuaris de xarxes socials (Facebook ocupa la primera posició en el rànquing), Instagram es troba, en desembre de 2022, en la posició número 4 per darrere de WhatsApp i per davant de WeChat o TikTok.

No obstant l’anterior, la xarxa social especialitzada en fotos esdevé la segona aplicació més descarregada a escala mundial amb 280 milions de descàrregues, segons el següent quadre d’Apptopia:

Font: reactivaonline.com

 

Instagram, propietat de Meta Platforms, Inc. (sinònim de Mark Zuckerberg), a més, suposa per al grup empresarial quasi el 40% de la facturació total, gràcies als espais publicitaris que les empreses compren dins de la xarxa social.

Tornant a les audiències, què és el tema principal d’aquest informe, per finalitzar es pot indicar que d’entre els països que més es connecten a Instagram, existeix un singular rànquing, la primera posició del qual l’ocupa Índia, amb més de 230 milions d’usuaris, seguida dels Estats Units i el Brasil.

Pel que fa a Espanya, la península ocupa la posició número 11 en el rànquing, amb quasi 22 milions d’usuaris, segons l’últim informe de Datareportal.

Instagram, una xarxa social que va nàixer com una forma més d’entreteniment i a la qual se li ha trobat la forma d’aprofitar-la com una ferramenta indispensable per al màrqueting, la publicitat, la comunicació i, fins i tot, la propaganda. Per què? A parer meu, perquè és més còmoda d’utilitzar que altres més veteranes com Facebook i, a més, perquè la visualització dels temes s’efectua en un tres i no res.

 

608 paraules

BIBLIOGRAFIA

Amat, A. (17 desembre de 2020) Instagram, una herramienta que también te ayudará a encontrar trabajo. La Vanguardia. Barcelona, Espanya. Disponible a: https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20201217/6129490/instagram-herramienta-encontrar-trabajo.html [Data de consulta: 14 març 2023]

Difusión comunicación (s/d) Uso de las redes sociales en España. Difusión Comunicación. Madrid, Espanya. Disponible a: https://www.difusioncomunicacion.es/blog/importancia-redes-sociales-actualmente/ [Data de consulta: 14 març 2023]

Fernández, R. (3 febrer de 2023) Distribución por edad de los usuarios mundiales de Instagram en 2023. Statista.com. Madrid, Espanya. Disponible a:  https://es.statista.com/estadisticas/875258/distribucion-por-edad-de-los-usuarios-mundiales-de-instagram/  [Data de consulta: 13 març 2023]

Fernández, R. (3 febrer de 2023) Distribución por género y edad de los usuarios mundiales de Instagram en 2023. Statista.com. Madrid, Espanya. Disponible a:  https://es.statista.com/estadisticas/875368/distribucion-por-genero-y-edad-de-los-usuarios-mundiales-de-instagram/  [Data de consulta: 14 març 2023]

Fernández, R. (3 febrer de 2023) Países con mayor número de usuarios de Instagram en 2023. Statista.com. Madrid, Espanya. Disponible a:  https://es.statista.com/estadisticas/875291/paises-con-mayor-numero-de-usuarios-de-instagram/ [Data de consulta: 13 març 2023]

Fernández, R. (3 febrer de 2023) Ranking mundial de redes sociales por número de usuarios en 2023. Statista.com. Madrid, Espanya. Disponible a:  https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/  [Data de consulta: 14 març 2023]

Galeano, S. (27 gener de 2023) Cuáles son las redes sociales con más usuarios del mundo (2023). Marketing Ecommerce. Madrid, Espanya. Disponible a: https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/ [Data de consulta: 15 març 2023]

Kemp, S. (9 febrer de 2023) Digital 2023: Spain. Datareportal.com. Estats Units. Disponible a: https://datareportal.com/reports/digital-2023-spain?rq=Spain%20instagram%202023 [Data de consulta: 13 març 2023]

Reactiva online (19 desembre de 2022) 25 Datos y Estadísticas de Instagram esenciales para 2023. Reactivaonline.com. Madrid, Espanya. Disponible a: https://www.reactivaonline.com/estadisticas-instagram/#:~:text=Si%20tenemos%20en%20cuenta%20el,y%20WhatsApp%20con%202.000%20millones. [Data de consulta: 15 març 2023]

 

Entrada similar

Deixa un comentari